Color Skins

Pit bouwadvies is een no-nonsense teken- en adviesbureau dat dicht bij u als opdrachtgever staat en u continu in het traject van de bouwplannen betrekt. Wij hebben een ruim netwerk van onder meer agrarische adviseurs om ons heen. Eventueel in samenwerking met deze adviseurs worden de eisen en wensen van u als opdrachtgever tot een conceptplan ontwikkeld. Deze wordt door Pit bouwadvies uitgewerkt tot een voorlopige tekening. Vervolgens wordt dit conceptontwerp door ons voorgelegd aan de diverse instanties en gemeente(n). Met deze instanties wordt gekeken of de plannen binnen de geldende regels en wetten gerealiseerd kunnen worden. Wanneer de plannen positief worden bevonden kan de omgevingsvergunning “activiteit milieu” of de melding “activiteitenbesluit” worden ingediend met alle definitieve tekeningen en vereiste aanvullende gegevens. De nieuwbouw- en of uitbreidingsplannen worden in overleg met u als opdrachtgever verder uitgewerkt, zodat er een voor-overleg bij de welstand kan worden aangevraagd. Nadat de plannen een positief welstandsadvies hebben gekregen worden alle details t.b.v. de bestektekeningen uitgebreid met u doorgenomen. Alle punten en wensen worden verwerkt op de verschillende bestektekeningen. Deze tekeningen dienen dan ook als basis voor de omgevingsvergunning “activiteit bouwen”. Pit bouwadvies zorgt ervoor dat alle formulieren naar behoren zijn ingevuld en dat alle aanvullende gegevens zoals constructieberekeningen, vuurlastberekeningen, bodemonderzoeken, etc. worden aangeleverd bij de desbetreffende gemeente(n). Nadat de omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente komt het volgende traject om de hoek kijken: hoe komen we tot een nette maar toch ook scherpe offerte? Om de juiste offerte te verkrijgen zijn er verschillende manieren waarbij Pit bouwadvies u als opdrachtgever kan ondersteunen: • Het bekijken van een open begroting • Het vergelijken van verschillende offertes • Het houden van een aanbesteding middels een STABU-bestek Al deze werkzaamheden worden uitvoerig met u besproken  zodat u van alle facetten omtrent het selecteren van de juiste aannemer op de hoogte bent. Nadat de aannemer bekend is en het bouwen van start kan gaan kan Pit bouwadvies u uiteraard voorzien van bouwbegeleiding. Op deze manier is er toezicht op kwaliteit en kosten.